Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

Cambriel s.r.o. se sídlem Nad Babím Dolem 406, 250 64 Měsíce u Prahy, IČO 276 05 558, společnost registrována Městským soudem v Praze, plátce DPH s číslem CZ276 05 558.
Cambriel s.r.o. je výrobce čokoládových produktů nabízených na e-shopu (dále jen „zboží“) a tyto výrobky prodává pod obchodní značkou Passion Chocolate – handmade.

Kontakt:
Kontakt: info@passionchocolate.cz
Právní a finanční otázky: geert@passionchocolate.cz

1.     Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi Cambriel s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jeho zákazníky (dále jen „kupující“). V případě koupě produktů prodávajícího kupující souhlasí s obchodními podmínkami. Obchodní podmínky jsou na webových stránkách k dispozici v různých jazycích. Směrodatná je anglická verze Obchodních podmínek.

·       V případě rozporu mezi těmito obchodními podmínkami a obsahem objednávky se postupuje dle obsahu objednávky.

2.     Kupující prohlašuje, že zboží zakoupené na stránkách www. Passionchocolate.cz (dále jen „e-shop“) je určeno pouze k osobní spotřebě (nebo jako dárek darovaný bez poplatku) a nebude dále prodáváno. Kupující, kteří chtějí s produkty dále obchodovat, nechť se obrátí přímo na naše obchodní zástupce, čokolatiérku nebo majitele.

·       Aktuální emaily na výše uvedené osoby lze najít v sekci kontakty.

3.     Korespondenční jazyk

·       Kupující mohou v korespondenci s prodávajícím použít následující jazyky: Čeština, Slovenština, Angličtina, Ruština, Němčina, Holanština, Vlámština, Francouzština a Maďarština. Prodávající se pokusí odpovědět v jazyce, kterým kupující prodávajícího kontaktoval. V případě nepřítomnosti kvalifikovaného personálu bude kupující kontaktován v českém nebo anglickém jazyce.

4.     Nabídka produktů

·       Prodávající se snaží nabídku produktů uvést na e-shopu co nejpřesněji.

·       V případě zájmu o více informací o produktech prodávajícího ze strany kupujícího je možno kontaktovat prodávajícího na adrese info@passionchocolate.cz.

·       Informace týkající se produktů a cen, stejně tak jako bližší informace o objednávce, může kupující vidět na stránkách s objednávkou. Prodávající si vyhrazuje právo tyto informace změnit.

·       Fotografie, videa, design a videa zboží jsou ilustrační produkty. Prodávající si vyhrazuje právo doručit zboží s možným pozměněním.

5.     Proces objednávky

·       Objednáním zboží kupující prohlašuje, že je způsobilý  k právním úkonům.

·       Kupující objedná zboží na e-shopu následovně:

*  Výběrem zboží z přehledu zboží na obrazovce; v okamžiku stisku tlačítka „přidat do košíku“, bude 1 kus vložen do vašeho nákupního košíku;

*  Výběrem zboží na konkrétním detailu produktu, s výběrem množství a stiskem tlačítka „přidat do košíku“.

·       V košíku – na přehledu objednávky kupující uvidí přehled vybraného zboží, může zde změnit množství zboží, odstranit jednotlivé položky a potvrdit objednávku. Potvrzení objednávky ze strany prodávajícího je uskutečněno prostřednictvím e-mailové adresy, adresy doručení nebo fakturační adresy v případě, že se liší od adresy doručení.

·       Při první objednávce je kupujícímu vytvořen účet, jehož detaily jsou zaslány na jeho e-mailovou adresu. Kupující poté může aktivovat svůj účet zadáním uživatelského jména nebo e-mailové adresy a zvolením hesla, jenž zůstane osobní a důvěrné.  Přihlášení může být později použito pro identifikaci kupujícího na stránkách e-shopu. Kupující souhlasí s tím, že zadání těchto informací bude považováno za prokázání jeho osoby a jeho souhlas s obchodními podmínkami.

·       Kupujícímu jsou nabídnuty následující možnosti platby:

*  Platební kartou (prostřednictvím GoPay, Českou společností, držitelem licence České národní banky, licencovanou institucí elektronických peněz);

*  Bankovním převodem (kupující zadá instrukce své bance pro příkaz k úhradě celkové částky a poskytne prodávajícímu referenční číslo objednávky);

*  Platbou v hotovosti (prodávající se může rozhodnout, zda bude akceptovat tento způsob platby).

·       Po zvolení platební metody a potvrzením objednávky je objednávka finálně přijata. Kupující již nemůže objednávku měnit a akceptuje cenu objednaného zboží.

·       Prodávající zaznamenává objednávku v elektronické podobě, jež je důkazem objednávky jako takové, obsahu a data objednávky, dostupnosti a ceny zboží. Potvrzující e-mail, který prodávající zašle kupujícímu znamená bezpodmínečné přijetí obchodních podmínek.  Tímto potvrzovaným e-mailem je objednávka dokončena. Prodávající je povinen zaslat kupujícímu potvrzující e-mail pouze v případě, že obdržel od kupujícího platbu nebo doklad o zaplacení zboží.

·       Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku v případě nesplnění všech požadovaných podmínek, jako jsou například nekompletní nebo chybné vyplnění požadovaných informací, nedoručení platby, nezaplacení minulé objednávky nebo pro jakýkoliv jiný důvod, který může být prodávajícím shledán jako relevantní. V těchto případech bude prodávající považovat objednávku za zrušenou.

·       V případě platby v hotovosti na dobírku může prodávající nebo třetí osoba za dopravní společnost odmítnout předání, pokud platba nebyla uskutečněna.

·       Kupující souhlasí, že zaznamenaná objednávka v systému prodávajícího je důkazem o pohybu kupujícího na stránkách e-shopu. Údaje zaznamenané v platební sekci jsou důkazem o finančních transakcích.

6.     Doručení na adresu dodání a vyzvednutí zboží

·       Kupující může obdržet objednané zboží vyzvednutím nebo doručením. V případě doručení prodávající doručí zboží na kupujícím uvedenou adresu, ovšem s tím, že prodávající doručuje pouze do zemí, do kterých e-shop takové doručení povoluje.

·       V případě vyzvednutí si kupující vyzvedne zboží v kamenném obchodě v Praze – Kbelích nebo na místech výběru, které jsou nebo budou uvedeny na webových stránkách e-shopu.

·       Prodávající nabízí různé způsoby doručení zboží, z nichž každý byl opatrně vybrán a otestován tak, aby byly zaručeny správné podmínky pro doručení nabízeného zboží. Ceny jsou platné pro celou Českou republiku, výjimkou je služba Osobního doručení domů, která je k dispozici pouze na území Prahy.

·       Prodávající doporučuje doručení objednaného zboží na pracovní adresu, neboť je vyžadován podpis pro potvrzení předání. Pokud kupující není na uvedené adrese přítomen, prodávající nechá zprávu na jeho dveřích anebo doručí jeho objednávku sousedovi.

·       Naše vybrané metody doručení vám zaručují, že vaše zboží bude doručeno v dobrých podmínkách a v námi garantovaném časovém rozmezí. V neobvyklých případech, kdy zásilka není doručena ve stanoveném termínu, prodávající udělá vše pro to, aby byl kupující informován v předstihu.

·       K doručenému zboží bude přiložena faktura odpovídající informacím vyplněným v objednávce.

·       Prodávající udělá vše pro to, aby splnil termín doručení, který je uveden na každém jednotlivém potvrzení objednávky.

·       Možné zpoždění doručení objednaného zboží nezakládá právo na kompenzaci. Kupující je odpovědný za nesprávné uvedení adresy, což může následně vést k dalším nákladům.

7.     Převod vlastnictví zboží

·       Až do doby přijetí zboží ze strany kupujícího zůstává vlastníkem prodaného zboží prodávající. Jak je stanoveno rozhodným právem pro okamžitou spotřebu zboží, nároky na náhradu škody nebo neúplnosti – včetně nároků jakýchkoliv pozorovatelných problémů, vnější kontrola zboží musí být provedena nejpozději při převzetí hotového výrobku. Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.

8.     Ceny

·        Ceny zobrazené na stránkách jednotlivých produktů jsou uvedeny v KČ včetně DPH. V závislosti na způsobu doručení bude následně uvedena cena doručení. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny kdykoliv.

9.     Zpracování objednávky

·       Objednávky jsou zpracovávány od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků a během sezónního volna. Objednané zboží bude odesláno 1-7 dní po obdržení platby za objednané zboží, s výjimkou případů zásahu vyšší moci.

·       Pokud bude zboží po potvrzení objednávky nedostupné, prodávající o tom uvědomí kupujícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu tak rychle, jak jen to bude možné.

10.   Reklamace zboží

·       Reklamace zboží je možná pouze v případě vady jakosti. V případech, kdy je zboží doručeno ve špatném stavu (např. zlomené, poškozené obaly od čokolády) je kupující povinen o tom informovat prodávajícího neprodleně po doručení (viz. bod 6). Všechny reklamace směřujte na adresu info@passionchocolate.cz, nebo informujte telefonicky některého z našich obchodních zástupců.

·       V případě reklamace zboží z důvodu vady na jakosti, kterou není možno spatřit pouhým okem, musí kupující tuto reklamaci uplatnit neprodleně po zjištění takové vady a musí zajistit odpovídající podmínky uskladnění, dokud si prodávající zboží nepřevezme. Kdykoli prodávající potvrdí vadu, zajistí vrácení zboží s vrácením peněz.

·       Jakékoli stížnosti týkající se provádění plateb budou vyřizovány prodávajícím, případně pak prostřednictvím platební brány GoPay.

·       Vyřizování reklamací je prováděno bezplatně. V případě neoprávněné reklamace budou kupujícímu účtovány všechny náklady spojené s kontrolou a opravami v minimální výši 2.000,- Kč.

11.   Ochrana osobních údajů

·       Jakékoliv zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

·       Pro provedení platby přes e-shop, prodávající bude povinen předat osobní údaje s ujištěním, že toto předání bude důvěrné a že takto získané informace budou zpracovány v souladu s výše uvedeným zákonem.

·       Jakékoliv osobní údaje, které kupující poskytnul prodávajícímu prostřednictvím webových stránek (e-mailová adresa, křesní jméno a příjmení) budou zaznamenány v systému prodávajícího. Tyto údaje budou zpracovány pro účely objednávky a doručení, průzkumu trhu a zasílání obchodních sdělení a informací o výrobcích a službách prodávajícího.

·       Pokud kupující nechce tyto informace dostávat, může o tom uvědomit prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo dopisem.

·       Po otevření účtu na našich webových stránkách (uživatelské jméno a heslo obdrží kupující prostřednictvím potvrzovacího emailu) dá kupující prodávajícímu výslovný souhlas k zasílání informací o produktech a službách prodávajícího na uvedený e-mail i telefon.

·       Po přihlášení kupujícího na svůj účet může kupující doplnit, změnit nebo odstranit své osobní údaje.

·       Prodávající neposkytuje osobní údaje třetím osobám a zajistí všechna možná opatření k ochraně těchto údajů před krádeží, ztrátě nebo nepovolenému užívání a přístupu třetích osob.

·       Osobní údaje nebudou uchovány nad zákonem stanovený limit.

12.   Podmínky kvality a uchovávání

·       Prodávající garantuje kvalitu zboží pro spotřebu kupujícím. Čokoládové výrobky poskytované prodávajícím jsou uskladněny a přepravovány v doporučené teplotě.

·       Prodávající doporučuje, aby kupující dodržoval doporučené podmínky uskladnění a tím tak zabránil následnému vyloučení odpovědnosti za dodané zboží. Čokoládové výrobky by měly být skladovány v teplotě mezi 12 a 20 stupni celsia a měly by být odděleny od jiných surovin, zejména kvůli možnosti kontaminace s jinými mikroorganismy nebo načichnutí.

13.   Storno podmínky

·       V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele, právo odstoupit od smlouvy se nevztahuje na smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu prodávajícího.

14.   Duševní vlastnictví

·       Všechny obrázky, ilustrace, texty a image značky na stránkách www.passionchocolate.cz jsou chráněny autorským právem. Všechna práva jsou vyhrazena. Jakékoliv rozmnožování ať už částí nebo celku bez svolení prodávajícího je zakázáno.

15.   Rozhodné právo

·       Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem.

V případě sporů, kupující nejprve kontaktuje prodávajícího prostřednictvím telefonu nebo e-mailu info@passionchocolate.cz  za účelem